หมวดหมู่: ผลงาน

ตัวอย่างผลงาน เพียงบางส่วนบน youtube

งานอุปสมบท คุณสนธยา ดียิ่ง

งานอุปสมบท คุณสนธยา ดียิ่ง (2:46)
[autoyoutube id=”QJLGVQB4yFQ”]
งานอุปสมบท คุณสนธยา ดียิ่ง ณ พัทธสีมาวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 โดยมีคุณพ่อยูร คุณแม่บุญนิ่ง ดียิ่ง เป็นเจ้าภาพ ถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอโดย jaijing.com สันติ สรรประเสริฐ 0868666627,0855290356

พิธีมงคลสมรส กัญญพร&นิรันดร์ 17 พฤษจิกายน 2556 แบบที่ 2

พิธีมงคลสมรส กัญญพร&นิรันดร์ 17 พฤษจิกายน 2556 แบบที่ 2 (7:56)
[autoyoutube id=”zYo303DV7Ww”]
พิธีมงคลสมรส กัญญพร&นิรันดร์ 17 พฤษจิกายน 2556 ที่โรงพยาบาลสงฆ์ โดย jaijing.com (สันติ สรรประเสริฐ) 0868666627 0855290356

พิธีมงคลสมรส กัญญพร&นิรันดร์ 17 พฤษจิกายน 2556 แบบที่ 1

พิธีมงคลสมรส กัญญพร&นิรันดร์ 17 พฤษจิกายน 2556 แบบที่ 1 (7:58)
[autoyoutube id=”eVbiTAhFGss”]
พิธีมงคลสมรส กัญญพร&นิรันดร์ 17 พฤษจิกายน 2556 ที่โรงพยาบาลสงฆ์ โดย jaijing.com (สันติ สรรประเสริฐ) 0868666627 0855290356

Poom X night

Poom X night (2:21)
[autoyoutube id=”nWfHXCeQ7uM”]