แปลงม้วน miniDV , DVCAM เป็น DVD เป็น Mp4 AVI MKV MOV

แปลงม้วน miniDV DVCAM เป็น DVD เป็น Mp4 AVI MKV MOV

บริการแปลงม้วน DV ทุกประเภท ม้วนประเภท DV แบง ออกเป็นหลายประเภท ทั้งม้วนขนาดเล็กขนาดใหญ่ ที่ร้านสามารถแปลงได้ทุกประเภท
ม้วนที่บันทึกด้วยกล้อง JVC ระบบ  HD 720p ที่ร้านก็สามารถเล่นได้
แบ่งตามขนาดของม้วนจะแบ่งเป็น 2 แบบ

แบ่งตามรูปแบบการบันทึกจะแบ่งออกเป็น
-บันทึกในระบบ DV ,Pal 720x576i , Ntsc 720X480i  (ระบบนี้ใช้ ตามบ้านทั่วไป )
-บันทึกในระบบ DVCAM Pal 720x576i ,Ntsc720X480i
-บันทึกในระบบ HD  1280X720 50i 60i 30p 25p 24p
-บันทึกในระบบ FullHD 1920×1080 50i 60i 30p 25p 24p

ค่าบริการในแต่ละประเภท
แปลงม้วน miniDV  ชั่วโมงละ 100 บาท

อุปกรณที่ใช้แปลง

สามารถนำไปแปลงได้ที่