วิธีการดูแลรักษาแผ่น CD,DVD

1.หยิบจับให้ถูก ให้เลือกจับที่ขอบแผ่นหรือใช้นิ้วชี้สอดรูตรงกลางแผ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดลอยนิ้วมือ
2.เลี่ยงการสัมผัสผิวแผ่น
ไม่ควรสัมผัสผิวของแผ่นทั้ง 2 ด้าน
1.ด้านบันทึกข้อมูล หรือด้านสะท้อนแสง ไม่ควรทำให้เกิดรอยใดๆทั้งสิน เนื่องจากรอยต่างๆที่เกิดขึ้นอาจมีผลทำให้แผ่นบริเวณนั้นไม่สามารถอ่านได้หรือเกิดการสะดุดระหว่างการอ่านได้
2.ด้านลวดลายหรือ สกรีนแผ่น (Label) หลายคนมองข้าม คิดว่าด้านบันทึกข้อมูลของแผ่นสำคัญกว่าด้านสกรีนแผ่น แต่จะบอกว่า ด้านสกรีนแผ่น ก็สำคัญไม่ใช่น้อย เนื่องจากด้านนี้ เป็นด้านที่ข้อมูลที่บันทึกจะอยู่ใกล้บริเวณนี้ที่สุด จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุของแข็ง ขูดขีด บริเวณนี้
3.งดแผ่นเทปกาว
ไม่ควรนำแผ่นเทปกาว หรือวัสดุใดๆ แปะบนพื้นผิวแผ่น เนื่องจากจะทำให้แผ่นเสียความสมดุล ระหว่างที่เครื่องอ่านแผ่น ทำให้แผ่นอ่านได้ลำบากได้ และ เทปกาว มีผลทำให้เกิดรอยหรือ หลุดร่อนตามเทปกาวที่แปะลงไปได้
4.ใช้ปากกาให้ถูกประเภท
ใช้ปากกาสำหรับเขียนแผ่นเท่านั้น ไม่ควรใช้ปากกาประเภทหัวแข็งเขียนแผ่นโดยเด็ดขาด
5.ร้อนเย็นให้พอเหมาะ
ควรเก็บแผ่นไว้ในสภาพที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง -5 – 55 C ไม่ควรเก็บใกล้ความชื้นและไม่ควรให้แผ่นสัมผัสความร้อนจาก
แสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน
6.ทำความสะอาดแผ่นถูกวิธี
เมื่อต้องทำความสะอาดแผ่นจากรอยเปื้อนต่าง ควรใช้ผ้านุ่ม สะอาด (ผ้าเช็คแว่นตาก็ได้) เช็คแผ่นเบาๆ โดยเช็ดจากด้านในกลางแผ่นออกด้านนอก ในแนวรัศมีของแผ่น ไม่ควรเช็คในลักษณะทิศทางเส้นรอบวง
7.เก็บแผ่นใส่กล่องเสมอ
ควรเก็บแผ่นไว้ในกล่องใส่ หรือ ซอง เสมอ เมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันฝุ่นต่างๆ และหลีกลี่ยงการวางวัตถุอื่นทับแผ่นโดยตรง
8.และสุดท้ายครับทำสำเนาเก็บไว้เยอะะๆ หรือ Copy คอมพิวเตอร์

Comments are closed.