ล้างทำความสะอาดม้วนวีดีโอ ม้วนฟิล์ม

ล้างทำความสะอาดม้วนวีดีโอ

จากทีให้บริการแปลงวีดีโอมานาน ในช่วงระยะหลังๆ เจอม้วนที่เป็นรา,คราบความชื้น,คราบน้ำ,เนื้อฟิล์มมีคราบเหนี่ยว,ขึ้นขนแมว อาการเล่านี้สามารถแก้ไขได้บางอาการ
ราบางประเภทก็ไม่น่ากลัวเช่น ราสีขาวจะไม่ทำร้ายเนื้อฟิลม์ แต่ถ้ารา สีน้ำตาล แดงๆ จะกินเนื้อฟิล์มแต่สามารถแก้ได้ และพวกตระกูลที่เป็นคราบต่างสามารถแก้ได้ครับ
(ยังเขียนไม่จบ)