รับแปลงม้วนวีดีโอ U-matic ,Betacam ,BetaSP, hi8, dvcam, MiniDV hi8 vhs

รับแปลงม้วนวีดีโอ U-matic ,Betacam ,BetaSP, hi8, dvcam, MiniDV, hi8, vhs, MicroMv

เราให้บริการรับแปลงม้วนวีดีโอ มายาวนาน ราคา 100บาทต่อชั่วโมงเป็นราคาเริ่มต้นที่เราคิด เราอยากให้ทุกคนเก็บความทรงจำเก๋านั้นคืนกับมาด้วยราคาคุ้มค้า ราคาไม่ได้แพงคุณภาพของงานไม่ได้ลดลงตามราคา เราไม่หยุดคิดค้นและหาเครื่องมือมีทำให้งานออกมาคุณภาพดีที่สุด ปัจจุบันยังรับแปลงอยู่ปกติ ม้วนที่เราสามารถแปลงได้ เกือบทุกชนิด เราไม่ใช่กล่องหรือเครื่องเล่นแบบ home use มา play ม้วนลูก เครื่องเล่นเราใช้ เครื่อง VCR มาตราฐาน broadcast มีแค่ม้วนประประเภทเดียว micromv ต้องใช้กล้องเป็นตัวเล่นม้วน

Comments are closed.