ม้วนที่สามารถแปลงได้

ม้วนที่สามารถแปลงได้ มี ตามในตาราง

แปลงม้วนวีดีโอ ราคา 100บาทต่อ 1ชั่วโมงต่อม้วน เป็นราคาขั้นต่ำต่อม้วน คิดตามเวลาของแต่ละม้วนไม่ได้นำเวลาทั้งหมดมารวมกัน คิดแยกม้วน จะถึง 1 ชั่วโมงหรือไม่ถึง 1 ชั่วโมง คิด 100บาท ม้วนที่มีความยาวเกิน 1 ชั่วโมงจะคิดราคาเป็นลำดับดังนี้

ความยาว 1 – 60 นาที 100บาท
ความยาว 65 – 90 นาที 150 บาท
ความยาว 95 – 120 นาที 200 บาท
ความยาว 125 – 150 นาที 250 บาท
ความยาว 155 – 180 นาที 300 บาท

รูป ชื่อ ราคา
แปลงม้วนวีดีโอ VHS  VHS,SVHS  100 บาท ต่อ 1ชั่วโมงต่อม้วน
 แปลงม้วนวีดีโอ  VHS-C  100 บาท ต่อ 1ชั่วโมงต่อม้วน
 แปลงม้วนวีดีโอ  VIDEO8,HI8,DigiTal8 100 บาท ต่อ 1ชั่วโมงต่อม้วน
 แปลงม้วนวีดีโอ  MicroMV 200บาทต่อม้วน
   MiniDV  100 บาท ต่อ 1ชั่วโมงต่อม้วน
   DVCAM 200 บาท ต่อ 1ชั่วโมงต่อม้วน
   U-Matic  2500 บาท ต่อ 1ชั่วโมงต่อม้วน
 แปลงม้วนวีดีโอ Beta  BETA 500 บาท ต่อ 1ชั่วโมงต่อม้วน
   Cassette Tape  100 บาท ต่อ 1ชั่วโมงต่อม้วน
    MicroCassette Tape   200 บาท ต่อ 1ชั่วโมงต่อม้วน
   8mm Film แปลงม้วนฟิล์ม เริ่มที่ 400บาท
   Super8 Film แปลงม้วนฟิล์ม เริ่มที่ 400บาท