พิธีมงคลสมรส คุณจิราพร และ คุณปถมทรรศ 26 มกราคม 2557 (ช่วงเช้า)

พิธีมงคลสมรส คุณจิราพร และ คุณปถมทรรศ 26 มกราคม 2557 (ช่วงเช้า) (5:14)
[autoyoutube id=”tNL3icPgP4I”]
พิธีมงคลสมรส คุณจิราพร และ คุณปถมทรรศ ช่วงเช้า

Comments are closed.