พิธีมงคลสมรส กัญญพร&นิรันดร์ 17 พฤษจิกายน 2556 แบบที่ 1

พิธีมงคลสมรส กัญญพร&นิรันดร์ 17 พฤษจิกายน 2556 แบบที่ 1 (7:58)
[autoyoutube id=”eVbiTAhFGss”]
พิธีมงคลสมรส กัญญพร&นิรันดร์ 17 พฤษจิกายน 2556 ที่โรงพยาบาลสงฆ์ โดย jaijing.com (สันติ สรรประเสริฐ) 0868666627 0855290356

Comments are closed.