ปรับเปลี่ยนราคาใหม่

 ราคานี้เฉพาะ1 กล้อง 1 คนถ่าย เท่านั้นครับ พร้อมตัดต่อแล้ว

ราคา ถ่ายวีดีโอ งานแต่งงาน (พร้อมตัดต่อ)

ช่วงเวลา ราคา
พิธีช่วงเช้า อย่างเดียว 2500บาท
พิธีช่วงเย็น อย่างเดียว 2500 บาท
งานพิธีตอนเช้าและงานตอนเย็น (ทั้งสองช่วงเวลา ลดราคาให้ 500บาทจาก 5000 เหลือ 4500 บาท) 4500 บาท

ราคา ถ่ายงานสัมนา ,ประชุมประจำปี(พร้อมตัดต่อ)

ช่วงเวลา ราคา
งานเช้าถึงเย็น 4000 บาท
ช่วงเช้า อย่างเดียว 2000 บาท
ช่วงเย็น อย่างเดียว 2000 บาท

งานอุปสมบท, งานทำบุญ ,งานปีใหม่ ,งานครบรอบวันเกิด (พร้อมตัดต่อ)

ช่วงเวลา ราคา
งานพิธีตอนเช้าและงานตอนเย็น 4,000บาท
พิธีช่วงเช้า อย่างเดียว 2500 บาท
พิธีช่วงเย็น อย่างเดียว 2500 บาท

Comments are closed.