รับถ่ายวีดีโอราคาถูก มากๆๆ

รับถ่ายวีดีโอราคาถูก ที่สุด
ตอนนี้กลับมารับงานถ่ายวีดีโอได้ปกติแล้ว พร้อมราคาใหม่ ที่สบายๆกว่าเดิม ราคาอยู่ที่ 3000 บาท
ราคา 1500 บาทเป็นราคาที่ทำมาเพื่อสังคม สำหรับกิจการเพื่อสังคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร social enterprise หรืองานของวัดหรือศาสนา ก็ถือเป็นงานเพื่อสังคม

รับถ่ายวีดีโองานสัมมนา ราคา 4500 บาท
รับถ่ายวีดีโองานแต่งเช้าเย็น 6000 บาท
รับถ่ายวีดีโองานประชุม ราคา 4500 บาท
รับถ่ายวีดีโองานอุปสมบท ราคา 6000 บาท

โทร 0855290356 (ติ๊ก) สันติ สรรประเสริฐ