ตัวอย่างคุณภาพของงาน

ภาพในตัวอย่างบันทึกจากม้วนแต่ละชนิดจริง ระบบการแปลงของเราจะไม่ลดคุณภาพของม้วนลง อุปกรณ์ที่ใช้จะปรับปรุงคุณภาพของภาพให้ดีขึ้น ระบบการบันทึกของม้วนวีดีโอทั่วไปจะบันทึกเป็น interlance เมื่อภาพมีการเคลื่อนตัวเร็วเช่นลดวิ่ง น้ำตก หรือคนวิ่ง ภาพจะแตก ระบบการบันทึกมีตัวปรับปรุงสัญญาณภาพ ให้เป็น Progressive จึงทำให้ภาพไม่แตกอีกต่อไป

คุณภาพของงานนั้นขึ้นอยู่กับต้นฉบับถ้าต้นฉบับดีงานจะออกมาดีตามต้นฉบับ

ตัวอย่างแปลงจากม้วน VHS เป็น Mp4

ตัวอย่างแปลงจากม้วน MiniDV เป็น Mp4

ตัวอย่างแปลงจากม้วน hi8 เป็น Mp4

ตัวอย่างแปลงจากม้วน Digital8 เป็น Mp4

Comments are closed.