งานอุปสมบท คุณสนธยา ดียิ่ง

งานอุปสมบท คุณสนธยา ดียิ่ง (2:46)
[autoyoutube id=”QJLGVQB4yFQ”]
งานอุปสมบท คุณสนธยา ดียิ่ง ณ พัทธสีมาวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 โดยมีคุณพ่อยูร คุณแม่บุญนิ่ง ดียิ่ง เป็นเจ้าภาพ ถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอโดย jaijing.com สันติ สรรประเสริฐ 0868666627,0855290356

Comments are closed.