กู้ข้อมูลแผ่น CD DVD ซีดี ดีวีดี

กู้ข้อมูลแผ่น CD DVD ซีดี ดีวีดี

แผ่น CD DVD เริ่มจะอ่านไม่ได้โดยส่วนใหญ่ สาเหตุหลักๆคือใช้แผ่นไม่มีคุณภาพในการบันทึกตั้งแต่ต้น เพราะราคาจะถูกกว่ามาก แผ่นที่มีราคาสูงไม่นิยมใช้ ผลที่ได้จากแผ่นคุณต่ำคืออายุการใช้งาน มีแผ่นบางยี่ห้อเรียกว่ากู้ข้อมูลกลับมาไม้ได้เลย ก็มี  แผ่นมีรอยขีดขวนด้านหน้าแผ่นจนอ่านไม่ได้เลยก็สามารถกู้ข้อมูลออกมาได้ ใครที่มีแผ่นที่เสียและมีข้อมูลสำคัญคิดว่ากู้ไม่ได้พยายามอ่านแล้วก็ไม่ได้ถ้าเป็นแผ่น ยี่ห้อ Princo และไม่มียี่ห้อ ก็ทิ้งไปได้เลยการกู้นั้นใช้เวลานานมากจนเกินไป ทางร้านจะไม่รับทำ

แผ่นแบบไหนที่ไม่รับกู้

  • แผ่นที่เคยโดนแดดมายาวนานจะกูไม่ได้
  • แผ่นที่รอยขีดขวนด้านบนแผ่น ไม่รับทุกกรณี
  • แผ่นแตกหักแยกออกจากกัน
  • แผ่นยี่ห้อ princo  ไม่รับกู้ข้อมูล
  • แผ่นงอผิดจากรูปแบบเดิมไม่รับกู้
  • ไฟล์ภาพและ data ไม่รับกู้ทุกกรณี

แผ่นที่รับกู้

  • แผ่น DVD ที่ถ่ายจากกล้องแล้วลืมปิดแผ่น
  • แผ่น CD ที่เป็นไฟล์วิดีโอ

Comments are closed.